2012

...w ogniu hartuje się stal...

Minął pod hasłem 'w ogniu hartuje się stal'. Kontynuowana jest procedura przekształcania Concepto w spółkę akcyjną w celu wprowadzenia na rynek NewConnect. Ograniczona zostaje działalność agencyjna, gdyż zespół skupia się na realizacji własnych, autorskich projektów. Kierując się wskazówkami ówczesnego doradcy, łączymy się z funkcjonującą już w ramach NewConnect spółką Kinomaniak S.A. Daje to początek ogromnym zawirowaniom formalnoprawnym i ciężkiej walce o byt Concepto. Bieżąca działalność gospodarcza spółki zostaje chwilowo odsunięta na drugi plan. Z batalii tej wychodzimy jednak zwycięsko, bogatsi o wiedzę i doświadczenia.

W połowie 3 kwartału 2012r. Concepto wraca do gry. Nawiązana zostaje współpraca z nowym autoryzowanym doradcą. Prowadzone są również rozmowy z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Zainteresowanie ze strony inwestorów uzasadnia podjęcie decyzji o kontynuowaniu rozwoju agencji w kierunku przekształcenia w spółkę akcyjną i ponownego startu na rynku NewConnect. Efektem rozmów z inwestorami są kolejne zlecenia, które znacząco poprawiają kondycję spółki. Concepto łapie wiatr w żagle i rozpoczyna prace nad nowatorskimi produktami. Podpisane zostają znaczące umowy na duże projekty, które zadebiutują na rynku w latach 2013-2014. Udaje się również pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1.

W rok 2013 weszliśmy pełni entuzjazmu i mocni, jak nigdy dotąd.