since days
we create for you
pl
>

Zagraj, poznaj siebie i podbijaj świat!

Zabawa, trening umysłu i samopoznanie w jednym.

Dorian Morris
krótka historia

Dorian Morris - przygodowa gra coachingowa, zrealizowana w oparciu o wiedzę o ludzkim umyśle, teorie psychologiczne i testy osobowościowe. Jej celem jest stymulowanie rozwoju osobistego i zawodowego gracza. W trakcie gry użytkownik rozwiązuje zagadki, mierzy się z sytuacjami i zadaniami, kształtuje swoje kompetencje. Na podstawie zgromadzonych w toku gry danych, każdy gracz po jej zakończeniu otrzymuje opis swoich kompetencji i predyspozycji zawodowych.

W grę zostały zaimplementowane narzędzia do pomiaru:
• aspiracji edukacyjnych
• zainteresowań zawodowych
• kompetencji

Dorian Morris

Pomiar zainteresowań zawodowych użytkownika aplikacji został oparty na koncepcji Federica Kudera i odniesiony do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Dorian Morris to przede wszystkim interesująca rozrywka, ale również doskonały trening umysłu i potężna dawka praktycznej i przydatnej w życiu wiedzy.

Dorian Morris to nie tylko gra przygodowa Zobacz film z gry