2005-2017 Dziękujemy!

Informujemy, że działalność spółki Concepto SA uległa dekoherencji,
przemieszczenia w czasie i przestrzeni. Przez ponad 12 lat realizowaliśmy
kosmiczne projekty dla ponad 300 klientów! W tym największych marek,
z różnych zakątków Świata. Eskperymentowaliśmy z własnymi Conceptami.
Wiele razem przeszliśmy, wiele się nauczyliśmy!

Dziękuję wszystkim klientom za zaufanie, a wszystkim pracownikom,
współtwórcom Concepto życzę wielu sukcesów! 
Darek Kowalski